توضیحات پروژه

نرم افزار ارتباط با مشتری شرکت فراز دندان CRM

 

طراحی CRM  اختصاصی برای شرکت فراز دندان بر اساس فرایند های موجود درون سازمانی

این CRM کاملا از پایه برنامه نویسی شده و در حال تکمیل می باشد…