توضیحات پروژه

پایگاه اطلاع رسانی نور به سفارش رئیس اداره اموال تملیکی استان کردستان جنای آقای عبدالسلام کریمی طراحی گردیده است .

این وب سایت از بیس با زبان برنامه نویسی php و بر روی سیستم مدیریت محتوای آرینا طراحی گردیده است .