توضیحات پروژه

سسيستم مديريت محتوا اختصاصي
زبان بيس PHP

 

برخی ماژول ها :

  • مدیرت محتوا
  • مدیریت منو ها
  • مدیریت فایل
  • مدیریت گالری
  • مدیریت اخبار
  • مدیریت دیدگاه ها
  • مدیریت تبلیغات
  • مدیریت لینک
  • سیستم آمارگیری